Ezek a szakok szűnnek meg 2016-tól

Ezek a szakok szűnnek meg 2016-tól

Nem csak büfészakok húzhatják le a rolót.

 

Összesen huszonegy alapszak, harminchét mesterszak és két osztatlan képzés szűnik meg a 2016/2017-es tanévtől. Bár ez elsőre soknak tűnik, valójában a legtöbbjük más néven összevonva, esetleg osztatlan képzésként továbbra is elérhető lesz.

Az már a tavaly október közepén nyilvánosságra hozott felsőoktatási stratégiából is kiderült, hogy az államtitkárság néhány éven belül 10 700-ról 9100-ra akarja csökkenteni a meghirdetett képzések számát. A múlt kedden megjelent a Magyar Közlönyből pedig kiderült ennek a törekvésnek a pontos menete: a 2015. szeptember elsejétől hatályos felsőoktatási rendelet. A nyilvánosságra hozott listában ezek a változások szerepelnek a 2016/2017-es tanévre a felsőoktatásban megszerezhető képesítések tekintetében.

 

Alapképzés:

Huszonegy jelenlegi alapképzést nem (vagy nem az eddigi formában indul) a 2016/2017-es tanévben, több szak átalakul, viszont újakat is bevezetnek.

-        A bölcsészettudományi képzések közül megszűnik az andragógia alapszak, bár itt helyesebb lenne talán átalakulást mondani: új képzésként indul 2016-ban a közösségszervezés.

-        Az agrárképzések közül megszűnik az erdőmérnöki alapszak, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, állattenyésztő mérnöki, illetve növénytermesztő mérnöki képzés is. Illetve azokban az intézmények, ahol ezek eddig is létező szakok voltak, agrármérnöki osztatlan képzés formájában maradhatnak fent. A gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szak pedig 2016-tól vidékfejlesztési agrármérnöki név alatt lesz választható.

-        A társadalomtudományi területen csak a kulturális antropológia és a társadalmi tanulmányok szakok szűnnek meg, a politológia alapszak helyett pedig 2016-tól politikatudományok képzés indul.

-        Gazdasági területen nincs többé gazdaság- és pénzügy matematikai elemzés alapszak (helyette ugyanilyen nevű osztatlan képzést indíthatnak az egyetemek), és megszűnik a közszolgálati alapképzés is.

-        A műszaki képzések egész jól jártak az átalakítással: a had- és biztonságtechnikai mérnöki képzés ezentúl biztonságtechnikai mérnök név alatt indul, és két új szak is indul: a hivatásos repülőgép-vezető illetve a vízügyi üzemeltetési mérnök.

-        Orvos- és egészségtudományi területen csupán az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus képzés neve változik orvosi diagnosztikai analitikus szakra.

-        A sporttudományi képzés viszont teljesen átalakul: megszűnik a humánkineziológia, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés, illetve a sportszervező képzés, ami helyett sport- és rekreációszervezés néven indul új, összevont szak. Illetve a testnevelő-edző szak neve is módosul edző képzésre.

-        A művészeti szakok közül megszűnik a gyártásszervező, a kameraman, az alkalmazott látványtervezés, a fémművesség, a kerámiatervezés és az üvegtervezés alapszak is. Ugyanakkor új képzések is indulnak látványtervezés és a tárgyalkotás néven, a design- és művészetelmélet helyett pedig a designkultúra képzés lesz választható.

-        Végül pedig a művészetközvetítési képzési terület legnagyobb változása lesz, hogy megszűnik a mozgóképkultúra és médiaismeret, az elektronikus ábrázolás, a képi ábrázolás és a plasztikai ábrázolás alapszak. A kézműves szak kézműves tárgykultúra néven indul, az ének-zenét a zenekultúra váltja, és képalkotás néven egy új szakot is bevezetnek.

megszuno

 

Mesterképzés és osztatlan képzés:

Az átalakuló alapszakok mellett további harminchét mesterszak és két osztatlan képzés is megszűnik vagy megváltozik.

-        Agrárterületen megszűnik az erdőmérnöki mesterképzés, illetve ahogy az alapszakoknál írtuk, osztatlan képzés lesz belőle. Vége a birtokrendező mérnöki, díszkertészeti mérnöki, illetve a szakigazgatás-szervező és informatikus agrármérnöki mesterszakoknak is, új képzésként indul viszont a fenntartható takarmányozás, a gazdasági agrármérnöki, a mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki szak is.

-        A bölcsészettudományi területen nyolc mesterszak szűnik meg: a természettudomány története és filozófiája, a digitális bölcsészet, az interkulturális pszichológia és pedagógia, a nyelvtudomány, az összehasonlító irodalom- és művelődéstudomány, a reneszánsz tanulmányok, a terminológia és a vizuális kultúratudomány. Itt négy új képzés indul:az angol nyelvoktató, a Balkán-tanulmányok, a bizantológia és a társadalmi befogadás tanulmányok.

-        A társadalomtudományi szakok közül vége a környezetpolitika és menedzsment, a közpolitika, az összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok, a szociális munka és szociális gazdaság, illetve a társadalomkutató képzésnek. Az informatikus könyvtáros képzés pedig könyvtártudomány néven folytatja tovább.

-        A gazdaságtudományi területen változás, hogy a logisztikai menedzsment helyett ezentúl ellátásilánc-menedzsment néven indul mesterképzés, a gazdaság-matematikai elemző mesterszak pedig megszűnik. Új mesterszak lesz viszont a sportközgazdász.

-        Műszaki területen kissé érthetetlen módon kilenc mesterképzés is megszűnik: az előkészítés-technikai mérnöki, a fa- és bútoripari terméktervező mérnöki, a forma- és vizuális környezettervező mérnöki, az ingatlanfejlesztő építészmérnöki, a katasztrófavédelmi mérnöki, a katonai logisztikai, a szerkezettervező építészmérnöki, a tervező építészmérnöki és az urbanista építészmérnöki. Új mesterszak indul építész néven,, illetve lesz szénhidrogén-kutató földtudományi mérnöki mesterképzés is.

-        A természettudományi mesterképzések sem maradnak ki: elkaszálták a biofizika, a humánbiológia-antropológia, az immunológia, az ökotoxikológus, illetve a tudománykommunikáció a természettudományban nevű mesterképzéseket, a kognitív tanulmányok helyett pedig számítógépes és kognitív idegtudományi képzés indul 2016 őszétől.

-        Végül pedig a művészeti mesterképzések: itt lőttek a belsőépítész környezettervező művész, a filmmaking, a mozgóképművész, a kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek szakoknak. Az osztatlan képzések közül nem indul az építőművész és a filmdramaturg szak sem.

  • 2899 2015. június 15 Belföld 2015. június 15.

    Facebook Comments